Nové

30.10.2011 00:00

Masky: Belgicko L 702, Francúzsko - Ajax F II, Bulharsko - DVF, Respirátory - USA - MSA Comfo a MSA Dustfoe, +krabička repisrátora Willson Dustite. Plech, púzdro z Anglicka - ARP Gas-Mask Container a Fínska príručka CO z roku 1939

—————

Späť